Регламентація та аналітика

Платформа Fox24 дозволяє описати бізнес-процеси підприємства, регламентувати діяльність персоналу та контролювати ключові показники ефективності роботи.

Ролі у Fox24

Ролі персоналу

Об’єднайте працівників у типові ролі в залежності від роботи, яку вони виконують. Визначте вимоги до кваліфікації та відповідальність. Оберіть для користувачів права доступу відповідно до їх ролі.

Бізнес-процеси у Fox24

Бізнес-процеси

Опишіть діяльність підприємства у вигляді наочних графічних схем бізнес-процесів. Аналізуйте та оптимізуйте роботу персоналу. Впроваджуйте процесний підхід до управління організацією відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO.

Бізнес-процеси у Fox24
Посадова інструкція у Fox24

Регламенти та інструкції

Формуйте звіти, які можна використовувати як посадові інструкції та регламенти процесів. Вся інформація із бізнес-процесів щодо відповідальності, документів, продуктів, контактів та контрагентів може бути виведена у звіти.

Контроль показників у Fox24

Контроль показників

Визначте ключові показники діяльності та контролюйте їх виконання за планом. Нагадування про необхідність внесення даних буде надходити відповідальній особі. За допомогою спеціальних форм можна проводити опитування або тести для персоналу.

Контроль показників у Fox24

Спробувати безкоштовно

To top